Pressebilder

Julia Reilinger, Geschäftsführerin der B&C Innovation Invesments, Foto: Sebastian Philipp (2023)

Julia Reilinger, Geschäftsführerin der B&C Innovation Investments

Sebastian Philipp
Julia Reilinger, Geschäftsführerin der B&C Innovation Investments, Foto: Sebastian Philipp

Julia Reilinger, Geschäftsführerin der B&C Innovation Investments

Sebastian Philipp

Das B&C-Presse-Team

Jürgen Gangoly

Jürgen Gangoly

Christiane Fuchs-Robetin

Christiane Fuchs-Robetin